Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace p.o.
about-img-sm
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Liblín

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

O nás

V průběhu staletí se na liblínském panství vystřídala řada významných i méně významných rodů, jejichž působení bylo pro rozvoj Liblína střídavě přínosné i nepříznivé. V roce 1568 zprvu pouze tvrz, byla až v roce 1675 Janem Kryštofem ze Štampachu přestavěna v nové sídlo. Základ k dnešnímu vzhledu a rozložení zámeckých budov dali Ledeburové, kteří na Liblíně sídlili od roku 1725 až do konce 18. století. Postavili kostel, faru a jednotřídní školu, která sloužila i pro 5 okolních obcí, zasloužili se o rozvoj řemesel v Liblíně – vinopalna, draslovna, pivovar. Zámek byl přebudován jako barokní jednopatrová budova.

about-img

Aktivizační činnosti a terapie

  • zajišťováno instruktory výchovné péče
  • hlavní náplní jejich činnosti je vedení k samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, udržování pořádku, kultuře stolování, vystupování v kolektivu i na veřejnosti, hospodaření s finančními prostředky.
  • v rámci pracovní terapie se uživatelé podílejí na pomocných a úklidových pracech venkovních prostor, pomáhají při sázení květin, při jejich pletí, zalévání, okopávání, při úklidu trávy a listí.
  • dalšími činnostmi jsou práce v keramické a výtvarné dílně.
  • muzikoterapie, pohybová terapie, canisterapie, kroužek vaření, kroužek kutilů, filmový klub, PC kroužek, bohoslužba.
  • kromě těchto aktivit jsou pro uživatele pořádány společenské, kulturní a sportovní akce a turnaje, uživatelé navštěvují kamarády z okolních i vzdálenějších zařízení, jezdí do divadla, do kina, na jednodenní výlety, pěší výlety  a společenské akce v okolí, návštěvy restaurací a cukráren, nákupy...
  • každý rok je pořádán několikadenní rehabilitační pobyt.
  • v domově se pravidelně každý měsíc pořádá hudební odpoledne s živou hudbou a tancem.
  • pro uživatele, kteří mají zájem probíhá jednou týdně setkání s knězem přímo v zařízení.

Naše služby

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru