Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace p.o.
about-img-sm
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Liblín

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

O nás

V průběhu staletí se na liblínském panství vystřídala řada významných i méně významných rodů, jejichž působení bylo pro rozvoj Liblína střídavě přínosné i nepříznivé. V roce 1568 zprvu pouze tvrz, byla až v roce 1675 Janem Kryštofem ze Štampachu přestavěna v nové sídlo. Základ k dnešnímu vzhledu a rozložení zámeckých budov dali Ledeburové, kteří na Liblíně sídlili od roku 1725 až do konce 18. století. Postavili kostel, faru a jednotřídní školu, která sloužila i pro 5 okolních obcí, zasloužili se o rozvoj řemesel v Liblíně – vinopalna, draslovna, pivovar. Zámek byl přebudován jako barokní jednopatrová budova.

about-img

Základní údaje

Název: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
IČO: 48379794
DIČ: CZ48379794

Sídlo organizace: Liblín 1, 331 41 Kralovice
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgán: ředitel
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Druh poskytované služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 1641538
Kapacita: 132 lůžek
Forma poskytování: pobytová celoroční služba s poskytnutím stravy, zdravotní a sociální péče 24 hodin

Komu poskytujeme službu:

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • Osoby ve věku od 27 let.
 • Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • osobám, které žádají o jinou službu, než kterou naše zařízení  poskytuje
 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové  sociální služby:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osobám, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby

V případě, že nejsme schopni poskytnout službu z důvodu naplnění kapacity, je možné se souhlasem zájemce zařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu.

O nás

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru