Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace p.o.
about-img-sm
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Liblín

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

O nás

V průběhu staletí se na liblínském panství vystřídala řada významných i méně významných rodů, jejichž působení bylo pro rozvoj Liblína střídavě přínosné i nepříznivé. V roce 1568 zprvu pouze tvrz, byla až v roce 1675 Janem Kryštofem ze Štampachu přestavěna v nové sídlo. Základ k dnešnímu vzhledu a rozložení zámeckých budov dali Ledeburové, kteří na Liblíně sídlili od roku 1725 až do konce 18. století. Postavili kostel, faru a jednotřídní školu, která sloužila i pro 5 okolních obcí, zasloužili se o rozvoj řemesel v Liblíně – vinopalna, draslovna, pivovar. Zámek byl přebudován jako barokní jednopatrová budova.

about-img

Zdravotní a ošetřovatelská péče

  • zdravotnická péče je zajištěna každý den v ordinaci domova v rozsahu 2 hodin praktickým lékařem, 1 x za 14 dnů lékařem psychiatrem a internistou, oční a zubní lékař přijíždí 1 x měsíčně.
  • k potřebným vyšetřením nebo ošetřením mimo naše zařízení, poskytovaná v Radnicích, Rokycanech, Kralovicích, Plasích nebo Plzni, jsou podle doporučení lékaře uživatelé dopravováni sanitními vozy nebo vozidly našeho zařízení.
  • o uživatele se stará 24 hodin denně tým zaměstnanců, složený ze zdravotnického personálu a personálu přímé obslužné péče. 
  • rehabilitační péče je zajištěna vlastními fyzioterapeuty. 
  • komplexní obslužná péče uživatelů je zajišťována pracovníky v přímé obslužné péči.
  • v rámci této péče pracovníci zajišťují zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele, pomoc při osobní hygieně, provádí rozdělování stravy uživatelům, zabezpečují veškerou manipulaci s prádlem a další určené činnosti

Naše služby

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


nahoru