Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace p.o.
about-img-sm
Domov sociálních služeb Liblín
příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Liblín

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

O nás

V průběhu staletí se na liblínském panství vystřídala řada významných i méně významných rodů, jejichž působení bylo pro rozvoj Liblína střídavě přínosné i nepříznivé. V roce 1568 zprvu pouze tvrz, byla až v roce 1675 Janem Kryštofem ze Štampachu přestavěna v nové sídlo. Základ k dnešnímu vzhledu a rozložení zámeckých budov dali Ledeburové, kteří na Liblíně sídlili od roku 1725 až do konce 18. století. Postavili kostel, faru a jednotřídní školu, která sloužila i pro 5 okolních obcí, zasloužili se o rozvoj řemesel v Liblíně – vinopalna, draslovna, pivovar. Zámek byl přebudován jako barokní jednopatrová budova.

about-img

Informace pro zájemce

Informace pro zájemce o umístění do našeho zařízení

V případě zájmu je možné domluvit schůzku se sociální pracovnicí                                    Pavlínou Škubalovou na telefoním čísle: 371 795 183/klapka 30, na mobilu: 773 788 866        v čase od 8:00 do 15:00 hodin                                                                                               nebo pište email na: skubalova.pavlina@dssliblin.cz.

V její nepřítomnosti volejte druhé sociální pracovnici                                                          Kristýně Spurné na telefonní číslo: 371 795 203 nebo na mobil: 778 977 160                              v čase od 7:00 do 13:30 hodin                                                                                                  nebo piště email na: spurna@dssliblin.cz

Vyhnete se tak možným nepříjemnostem s případnou nepřítomností odpovědné osoby.

 • při sjednané schůzce budou předány potřebné formuláře (k dispozici u sociální pracovnice, nebo možné stáhnout na této stránce (viz. níže nebo sekce Dokumenty ke stažení). 

FORMULÁŘE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žádost o poskytování sociální služby
 • Posudek lékaře k žádosti o poskytování sociálních služeb
 • lékařské zprávy od odborných lékařů (je-li zájemce v péči odborníka jako např. psychiatr, neurolog...), vyžadujeme aktuální lékařskou zprávu)
   
 • vyplněné a podepsané formuláře lze doručit poštou, osobně nebo emailem.
 • přijaté formuláře (žádost a posudek lékaře) jsou předány k posouzení  přijímací komisi - po projednání je zájemce písemně informován o přijetí nebo nepřijetí do evidence žadatelů (žadatel nespadá do cílové skupiny, není vhodným zájemcem do DSS Liblín).
 • v den nástupu do zařízení je podepsána písemná Smlouva o poskytování sociální služby.

Kritéria pro zařazení žádosti do evidence žadatelů:

 • osoba partřící do okruhu osob pro poskytování sociální služby v domově se zdravotním postižením
 • bodové hodnocení žádosti
 • rozdělení dle pohlaví
 • mobilita - rozdělení žádosti do skupin: imobilní a částečně ležící, samostatně chodící a chodící s pomůckou

Vyřazení žádosti: 

 • písemné zrušení žádatelem

 • žadatel zemře - úmrtí je oznámeno telefonicky, osobně, emailem

 • žadatel nespolupracuje při aktualizaci pořadníku

 • žadatel byl dvakrát vyzván k nástupu do zařízení a pokaždé nástup odmítl

Žadatelé jsou rozdělení podle pohlaví, věku, zdravotního postižení a používání zdravotních pomůcek (invalidní vozík, chodítko, francouzské hole...). Pokoje jsou převážně vícelůžkové a je tedy nutné přihlížet k velikosti pokoje a umístění lůžek pro potřeby péče. 

VÝŠE ÚHRAD ZA SLUŽBY

 • výše úhrady za poskytované služby je stanovena podle vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.
 • výše úhrady se liší podle počtu lůžek na jednotlivých pokojích a podle druhu odebírané stravy. viz.SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.2.2024 
 • po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí zůstat uživateli alespoň 15 % z jeho příjmu (dle zákona č. 108/2006 Sb. § 73, odst. 3).
 • při ohlášeném pobytu mimo domov (např. pobyt v rodině, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod.), náleží uživateli tzv. „vratka“. viz.  ZPŮSOB VRÁCENÍ ÚHRAD ZA POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ platný od 1.2.2024 
 • uživatel dále hradí poskytovanou péči, a to ve výši přiznaného příspěvku na péči.

KLÍČOVÝ PRACOVNÍK A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

 • po nástupu Vám bude přidělen klíčový pracovník, který s Vámi sestaví individuální plán.
 • plán obsahuje cíle a přání klienta, které si přeje od služby naplňovat.
 • jedná se o upřesnění Vašich individuálních přání a zvyklostí.
 • klíčový pracovník bude Vaší kontaktní osobou, která si bude všímat Vašich potřeb, spokojenosti a bude hájit Vaše zájmy.
 • pokud Vám nebude tento člověk (zaměstnanec) vyhovovat, můžete kdykoliv požádat o změnu klíčového pracovníka. 

Informace pro zájemce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru