Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní údaje

Název:
IČO:
DIČ:

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
48379794
CZ48379794

Sídlo organizace:

Liblín 1, 331 41 Kralovice

Právní forma:

příspěvková organizace

Statutární orgán:

ředitel

Zřizovatel:

Plzeňský kraj

Druh poskytované služby:

domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby:

1641538

Kapacita:

147 lůžek

Forma poskytování:

pobytové služby a stravování

Okruh osob:

     - osoby se zdravotním postižením
     - osoby s mentálním postižením
     - osoby s tělesným postižením
     - senioři

Cíle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vytvářet životní podmínky a prostředí umožňující důstojné prožívání života uživatelů. Respektovat lidskou důstojnost, rovnocennost a dodržování práv uživatelů.

2. Pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů i mimo zařízení.

3. Umožnit osobnostní rozvoj uživatelů, možnost získávání znalostí a dovedností v souladu s jejich přáními.

4. Pomoc ke snižování závislosti na službě.

5. Zachovávat individuální přístup k uživateli, a při plánování služby vycházet z jeho možností, představ a plánů.

6. Podporovat klienty při vytváření osobních vztahů v rámci domova i mimo domov.

7. Podporovat vzdělání a odbornost zaměstnanců DSS Liblín, podporovat zlepšení týmové spolupráce.