Kontakt

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Liblín 1, 331 41 Kralovice

tel. 371 795 183
ID dat. schránky: wtsu5yn

Zřizovatel

Domov zřizuje 
Plzeňský kraj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní údaje

Název:
IČO:
DIČ:

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
48379794
CZ48379794

Sídlo organizace:
Liblín 1, 331 41 Kralovice
Právní forma:
příspěvková organizace
Statutární orgán:
ředitel
Zřizovatel:
Plzeňský kraj
Druh poskytované služby:
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby:
1641538
Kapacita:
132 lůžek
Forma poskytování:
pobytová celoroční služba s poskytnutím stravy, zdravotní a sociální péče 24 hodin

Komu poskytujeme službu:

  • osoby s tělesným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • senioři

Osoby ve věku od 27 let.

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Komu službu neposkytujeme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • osobám, které nespadají do cílové skupiny
  • osobám, které žádají o jinou službu, než kterou naše zařízení  poskytuje
  • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové  sociální služby:

                   -  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

           - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní nemoci

              -  chování osoby by z důvodu duševní     poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní     soužití

  • osobám, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby

 

V případě, že nejsme schopni poskytnout službu z důvodu naplnění kapacity, je možné se souhlasem zájemce zařadit žádost do evidence žadatelů o sociální službu.