Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Aktivizační činnosti a terapie

 

 • zajišťováno instruktory výchovné péče

 • hlavní náplní jejich činnosti je vedení k samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, udržování pořádku, kultuře stolování, vystupování v kolektivu i na veřejnosti, hospodaření s finančními prostředky.

 • v rámci pracovní terapie se uživatelé podílejí na pomocných a úklidových pracech venkovních prostor, pomáhají při sázení květin, při jejich pletí, zalévání, okopávání, při úklidu trávy a listí.

 • dalšími činnostmi jsou práce v keramické a výtvarné dílně.

 • muzikoterapie, pohybová terapie, canisterapie, kroužek vaření, kroužek kutilů, filmový klub, PC kroužek, bohoslužba.

 • kromě těchto aktivit jsou pro uživatele pořádány společenské, kulturní a sportovní akce a turnaje, uživatelé navštěvují kamarády z okolních i vzdálenějších zařízení, jezdí do divadla, do kina, na jednodenní výlety, pěší výlety  a společenské akce v okolí, návštěvy restaurací a cukráren, nákupy...

 • každý rok je pořádán několikadenní rehabilitační pobyt.

 • v domově se pravidelně každý měsíc pořádá hudební odpoledne s živou hudbou a tancem.

 • pro uživatele, kteří mají zájem probíhá jednou týdně setkání s knězem přímo v zařízení.