Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poslání a cíl služby

V domově poskytujeme sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Poskytujeme pomoc a podporu, aby tyto osoby mohli žít důstojně, podle svých potřeb a možností. Podporujeme v samostatnosti a seberealizaci.

Pomáháme jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Naše motto: „ Pomoc, pochopení, empatie "

 

Pro koho je služba určena: 

Cílovou skupinou jsou osoby od 27 let věku, kteří jsou osobami s tělesným postižením, s lehkým a středním mentálním postižením a senioři, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby v běžném životě a nemohou zůstat ve svém původním prostředí.

Zásady pro poskytování služby

  • otevřenost domova vůči rodinným příslušníkům  a návštěvám domova
  • poskytování kvalitních služeb, týmem odborně vyškolených zaměstnanců
  • poskytování služby podle individuálních potřeb uživatele, jeho schopností a možností
  • podpora soběstačnosti a zvyšování dovedností
  • respektování práv a potřeb uživatelů, náboženské svobody a lidské důstojnosti